Biz Kimiz

Artı Sanat Eğitim ve Kültür Derneği 28/04/2010 tarihinde kurulmuş bir dernektir.

Kuruluş amacı dernek tüzüğünde de belirtildiği gibi sanatın toplumların ve bireylerin gelişiminde en önemli etkenlerden biri olduğu gerçeğinden hareket ederek yerel olarak Bursa ve çevresinde, genel olarak ülkemizde ve dünyada kültür ve sanatın gelişimine katkıda bulunmak, bu olguların kavranılması ve algılanmasını sağlamak bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak üzere seminer, konferans, yemek ve gezi programları düzenlemek, sanatın önemini kavratmak için atölye çalışmaları yapmak ve kurslar açmak, yapılan çalışmaları sergi, brifing ve kermesler düzenleyerek tanıtmak, imkanı kısıtlı gençlere eğitim ve burs olanağı sağlamak, kadınların istihdamını sağlayacak eğitim programları hazırlamak, yaşam boyu öğrenme projeleri ile uluslar arası ortaklıklar sağlayarak bireylerin gelişimine katkıda bulunmak, diğer sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak yerelde etkinleşmesini ve gelişmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Amacımız doğrultusunda dernek bünyemizde açılan değişik sanat ve eğitim kursları ile toplumun her kesiminden, her yaş gurubundan ve statüsünden insanına ulaşmak ve eğitim programlarımızı uygulamaktır. Bu doğrultu da gönüllü eğitmenlerimizle birlikte başladığımız yolculuğumuza katılımın giderek arttığı bir ortam sağlayarak devam etmekteyiz.

Ayrıca yönetim kademesinde gençlerin çoğunlukta olduğu derneğimiz yeniliklere,gelişmelere açık bir tavır sergilemekte değişik projelere zemin hazırlamaktadır. Güç öğrenen ve dikkat dağınıklığı olan çocukların sanat yoluyla kendilerini ifade edebilmeleri için değişik çalışmalar yapmaktadır. Özellikle bu çocukların Ebru ve Drama ile sanata dahil olmalarını sağlamak için yaz aylarında özel kurslar açmaya devam edecektir.

Biz sanatın ve kültürün hayatımıza bir artı kattığını bilerek, bu ortamlar da bulunan insanların her zaman üretken ve paylaşımcı insanlar olduğunun farkında olarak ARTI SANAT diyoruz. Sizlerle çalışmalarımızı paylaştıkça büyüyeceğimizi ve güzelliklerin paylaşıldıkça değerli olduğunu fark ederek yolumuza devam edeceğiz.

Sizin de bir artınız olsun,artı sanatınız olsun...

> Haberler


> LinklerResim

Ebru

Keman

Gitar

Fotoğrafçılık

İngilizce

Çamurdan Heykel

Yaratıcı Drama

Sosyal Etkinlikler

THM Korosu


Ana Sayfa Gizlilik Taahhüdü Telif Hakkı İletişim