Klasik Gitar

KLASİK GİTARDA TEKNİĞİN ÖNEMİ

    Gitar tekniği denildiğinde gitar çalarken, gitarı doğru tutuş, teller üzerinde ve tuş ede doğru hareket ve eser seslendirirkenki enerjiyi verimli kullanma gibi kavramlar anlaşılır. Tüm çalgılarda olduğu gibi klasik gitarda da teknik gelişimi oldukça önem taşır. Gitarı doğru bir teknikle çalmak, getireceği fiziksel rahatlıkla beraber hem eserleri daha rahat yorumlamamızı hem de ileride oluşabilecek kas ve eklem rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur. Her ne kadar gitar çalmaya yanlış teknikle başlansa da ilerlemek bir ölçüye kadar mümkündür. Gitar yoluna yeni giren birçok öğrencinin teknik eğitimden hoşnut olmamalarının sebebi de budur. Madem ilerlemek teknik eğitim olmadan da gerçekleşiyor o halde neden teknik eğitimle vakit kaybedilsin ki?

    Teknik gelişim olmadan da ilerleme mümkün olmasına rağmen bu ilerleme uzun soluklu olmayacaktır. Birkaç hafta içerisinde karşımıza çıkacak parçalar teknik gelişim olmadan çalınamayacak eserler olacaktır. Ancak bir sorun da şudur ki teknik gelişimin önemi anlaşıldıktan sonra da o zamana kadar oturmuş olan bozuk tekniği düzeltmek de zor olacaktır. Gitarda gelişimin sürekli olması için ilk dersten itibaren gitar çalma eyleminin teknik gelişimle eşgüdüm içerisinde sürdürülmesi gereklidir. Kısa bir süre teknik çalışmasıyla beraber tüm bedenimiz gitarla uyum içerisinde hareket etme alışkanlığı kazanacaktır.

    Gitarın şimdiye kadarki gelişiminde teknikle ilgili çokça görüş ortaya atılmış ve yüzlerce yıl boyunca daha doğru çalım için değişen ve gelişen teknik uygulamalar günümüzde kadar gelmiştir.
> Haberler


> LinklerResim

Ebru

Keman

Gitar

Fotoğrafçılık

İngilizce

Çamurdan Heykel

Yaratıcı Drama

Sosyal Etkinlikler

THM Korosu


Ana Sayfa Gizlilik Taahhüdü Telif Hakkı İletişim